protipožární ucpávky

URČENÍ
Veškeré instalace (kanalizace, voda, topení, plyn, vzduchotechnika, el. kabely atd.) prostupující požárně dělícími konstrukcemi musí být dle platných projektových norem požárně utěsněny. K utěsnění je třeba použít systémy s odzkoušenou požární odolností, nestačí tedy pouhé dobetonování a podobné postupy, které v případě požáru nejsou schopny zamezit přenesení požáru.

VLASTNOSTI:
Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti s aplikací požárních ucpávek a manžet. Vzhledem k výborným zkušenostem používáme systémy HILTI, s nimiž jsme již realizovali velké množství významných staveb. Výrobce HILTI má ucelenou řadu systémů pro efektivní řešení problematiky utěsnění prostupů za pomoci speciálních tmelů, manžet pro utěsnění potrubí a dalších komponentů. Naši odborníci jsou připraveni provést zaměření podle projektové dokumentace nebo přímo na stavbě a následně vypracovat technický a cenový návrh řešení.

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Provádění revizí protipožárních ucpávek dle § 7 odst.4 vyhlášky 246/2001 Sb.Revize protipožárních ucpávek se musí provádět pravidelně 1x ročně.